Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o akceptovaných systémoch označovania podľa zákona o audiovízii

Zbierka:  78/2023 | Čiastka:  32/2023
16.3.2023