Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o akceptovaných systémoch označovania podľa zákona o audiovízii

Zbierka:  78/2023 | 
16.3.2023