Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovanom vzdelaní na výkon odborných činností profesionálnych vojakov

Zbierka:  116/2024 | 
28.5.2024