VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Zbierka:  292/2019 | Čiastka:  102/2019
1.10.2019