VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Zbierka:  64/2015 | Čiastka:  19/2015
31.3.2015