Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy

Zbierka:  287/2022 | Čiastka:  96/2022
18.8.2022