Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmena sústavy odborov vzdelávania pre stredné školy

Zbierka:  245/2019 | Čiastka:  84/2019
6.8.2019