VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o vysokých školách

Zbierka:  278/2020 | Čiastka:  108/2020
8.10.2020