Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číselníky trestných činov a trestov

Zbierka:  376/2023 | Čiastka:  124/2023
28.9.2023