VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky hodnota služobnej rovnošaty príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráž

Zbierka:  32/2019 | Čiastka:  14/2019
8.2.2019