VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu súdneho exekútora

Zbierka:  327/2013 | Čiastka:  78/2013
25.10.2013