VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zbierka:  380/2014 | Čiastka:  111/2014
20.12.2014