Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zmena obsadzovania voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

Zbierka:  272/2022 | Čiastka:  86/2022
26.7.2022