Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zmena obsadzovania voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

Zbierka:  161/2023 | Čiastka:  57/2023
11.5.2023