VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zmena odmien, náhrad výdavkov pre znalcov, tlmoč. a prekladateľov

Zbierka:  218/2018 | Čiastka:  72/2018
19.7.2018