VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní identifikácie volajúceho a o poskytovaní lokalizačných údajov

Zbierka:  91/2013 | Čiastka:  23/2013
19.4.2013