Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o archívoch a registratúrach

Zbierka:  403/2023 | Čiastka:  137/2023
20.10.2023