VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby

Zbierka:  89/2013 | Čiastka:  23/2013
19.4.2013