Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky používanie obmedzovacích prostriedkov podľa zákona o zdravotnej starostlivosti

Zbierka:  358/2023 | Čiastka:  116/2023
13.9.2023