VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena spádových území a pevných bodov ambulantnej pohotov. služby

Zbierka:  243/2018 | Čiastka:  85/2018
28.8.2018