Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena štandardov zdravotníckej informatiky a lehôt poskytovania údajov

Zbierka:  34/2022 | Čiastka:  14/2022
18.2.2022