VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena určujúcich znakov jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Zbierka:  163/2019 | Čiastka:  61/2019
12.6.2019