Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena určujúcich znakov jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Zbierka:  439/2023 | Čiastka:  149/2023
23.11.2023