VYHLÁŠKA Ministerstvo financií Slovenskej republiky zdravotné kritériá na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane

Zbierka:  184/2019 | Čiastka:  67/2019
25.6.2019