VYHLÁŠKA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch

Zbierka:  207/2019 | Čiastka:  76/2019
12.7.2019