Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026

Zbierka:  425/2023 | Čiastka:  143/2023
31.10.2023