Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy

Zbierka:  48/2024 | Čiastka:  26/2024
15.3.2024