Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o geodézii a kartografii

Zbierka:  50/2024 | Čiastka:  27/2024
18.3.2024