VYHLÁŠKA Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

Zbierka:  165/2013 | Čiastka:  40/2013
26.6.2013