VYHLÁŠKA Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky postup pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

Zbierka:  158/2018 | Čiastka:  55/2018
7.6.2018