Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o národnom číslovacom pláne

Zbierka:  286/2022 | Čiastka:  95/2022
17.8.2022