Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb plán využívania frekvenčného spektra podľa zákona o elektronických komunikáciách

Zbierka:  288/2022 | Čiastka:  97/2022
20.8.2022