Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb prevádzkové podmienky pre amatérske stanice podľa zákona o elektronických komunikáciách

Zbierka:  291/2022 | Čiastka:  99/2022
24.8.2022