Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby

Zbierka:  54/2024 | Čiastka:  28/2024
20.3.2024