Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky zápis do registra odborne spôsobilých osôb podľa zákona o územnom plánovaní

Zbierka:  49/2024 | Čiastka:  26/2024
15.3.2024