VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

Zbierka:  171/2013 | Čiastka:  41/2013
28.6.2013