VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky zmeny centrálnych registrov podľa zákona o štátnej službe

Zbierka:  506/2019 | Čiastka:  146/2019
31.12.2019