VYHLÁŠKA Vlády Slovenskej republiky podrobnosti o služobnom hodnotení podľa zákona o štátnej službe

Zbierka:  136/2017 | Čiastka:  56/2017
31.5.2017