VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Zbierka:  55/2014 | Čiastka:  18/2014
13.3.2014