ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zbierka:  28/2013 | Čiastka:  9/2013
16.2.2013