ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zbierka:  202/2013 | Čiastka:  48/2013
13.7.2013