ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zbierka:  106/2014 | Čiastka:  39/2014
29.4.2014