ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2010 Z. z.o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Zbierka:  214/2013 | 
23.7.2013