ZÁKON, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Zbierka:  79/2013 | Čiastka:  21/2013
11.4.2013