Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o elektronických komunikáciách

Zbierka:  452/2021 | Čiastka:  159/2021
2.12.2021