Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu

Zbierka:  284/2023 | 
14.7.2023