Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o registri trestov

Zbierka:  192/2023 | Čiastka:  67/2023
1.6.2023