Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Zbierka:  223/2019 | Čiastka:  80/2019
22.7.2019