Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o špeciálnom hlasovaní vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a do VÚC v roku 2022

Zbierka:  185/2022 | Čiastka:  58/2022
31.5.2022