ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej cene J. M. Hurbana a štátnej cene A. Dubčeka

Zbierka:  261/2017 | Čiastka:  109/2017
31.10.2017