ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku

Zbierka:  312/2020 | Čiastka:  124/2020
11.11.2020